ช่องทางการติดต่อ/ร้องเรียน

94 หมู่ที่ 10 บ้านดอนมูล ตำบล ห้วยอ้อ อำเภอลอง แพร่ 54150

โทร. 054-583-117

E-mail : admin@lic.ac.th

เพจ วิทยาลัยการอาชีพลอง

1