ชี้แจงการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564

นายชัชวาล วงศ์ใหม่

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพลอง

กิจกรรมของวิทยาลัย

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ฉีดวัคซีน Pfizer นักเรียนนักศึกษา

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Fix it จิตอาสา บ้านนาตุ้ม - บ้านต้นม่วง

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พิธีรับใบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2564

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวิชามัญ ประจำปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์ของทางวิทยาลัยต่าง ๆ

ประชาสัมพันธ์อบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับข้าราชการ

และบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ในรูปแบบ E-Learning

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมวิชาชีพออนไลน์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ โครงการ ครูพร้อม www.ครูพร้อม.com

ประชาสัมพันธ์ สอศ. จัดอบรมออนไลน์ ฟรี 17 - 31 พฤษภาคม 2564

ประกาศของทางวิทยาลัยต่าง ๆ

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพลอง กำหนดการเปิด ปิด.pdf

ประกาศฯ เปิด-ปิด ภาคเรียนที่ 2/2564

ประกาศแผน.pdf

ประกาศฯ รายการปรับปรุงอาคารเรียน

IMG_20210930_0002.pdf

ประกาศฯผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4

ประกาศงานวัดผล.pdf

ประกาศฯ งานวัดผล 1/2564

ประกาศกำหนดการเปิดปิดและลงทะเบียนเรียน-ภาคเรียนที่-2-ปีการศึกษา-2564.pdf

ประกาศฯ เปิด-ปิด ภาคเรียน 2/2564

ประกาศจัดตั้ง.pdf

ประกาศฯ จัดตั้งและบริหารศูนย์พัฒนาฯ

ประกาศงดการเรียนการสอน(on site).pdf

ประกาศฯ งดการเรียนการสอนรูปแบบ On-site

มาตรการป้องกัน.pdf

ประกาศฯ มาตราการป้องกันโควิด

ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนชดเชย.pdf

ประกาศฯ การเรียนการสอนชดเชย

ข่าวการศึกษา