ยินดีต้อนรับครูผู้ช่วย

วิทยาลัยการอาชีพลอง

ยินดีต้อนรับ ครูผู้ช่วยใหม่ 2 ท่าน ได้แก่

1. นายอักษรทัย งามแสง สาขาวิขาช่างไฟฟ้ากำลัง

2. นายชิษณุพงศ์ ประดาวงษ์ สาขาวิชาช่างยนต์

ด้วยความยินดียิ่ง