ข้อกำหนด กติกา และเกณ์ “สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566”

ข้อกำหนด กติกา และเกณ์มาตรฐานการให้คะแนน “สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566” ทั้ง 6 ประเภท ประกอบด้วย
💡ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหม่
💡ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์
💡ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานสิ่งแวดล้อม
💡ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหาร
💡ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ (HEALTH CARE)
💡ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์


  • อ่านเพิ่มเติม : https://bit.ly/3L2tjzl