โครงการอบรมพัฒนาการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ้งเน้นสมรรถนะเพื่อพัฒนาผู้เรียน สำหรับครูผู้สอน

วันที่ 5 สิงหาคม 2566 นายชัชวาล วงศ์ใหม่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพลอง ได้มอบหมายให้นายมนต์ชัย ชุ่มเย็น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ดำเนินการจัดโครงการอบรมพัฒนาการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ้งเน้นสมรรถนะเพื่อพัฒนาผู้เรียน สำหรับครูผู้สอน ณ ห้องประชุมวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพลอง โดยมีนางสุภาภรณ์ จันทร์สว่าง เป็นประธานในงาน โดยมี นายศักดิ์ดา สิมเสมอ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ วิทยาลัยการอาชีพสอง มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้