พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00 น. นายชัชวาล วงศ์ใหม่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพลอง เป็นประธานในพิธีไหว้ครู นำคณะผู้บริหาร ครู รับพานดอกไม้ธูปเทียนคารวะจากตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ” โดยโครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงประเพณีปฏิบัติอันดีงามในการแสดงความเคารพต่อครูผู้สอน การขอมอบตัวเป็นศิษย์ และแสดงออกถึงความนอบน้อมกตัญญูต่อครูผู้สอน พร้อมมอบทุนการศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพลอง