กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านกีฬาเพื่อห่างไกลยาเสพติด

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นางสุภาภรณ์ จันทร์สว่าง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพลอง ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพลองเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านกีฬาเพื่อห่างไกลยาเสพติด ภายใต้ชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปีการศึกษา 2565 มีการจัดเดินขบวนพิธีเปิด รณรงค์กิจกรรมต้านยาเสพติด มีการแข่งขันกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน และสันทนาการ เพื่อสร้างความสนุก ความสามัคคีปองดองในหมู่คณะ

Link : ประมวลภาพกิจกรรม