การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานกลึงชิ้นงาน ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยการอาชีพลอง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานกลึงชิ้นงาน
ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565
ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2566
ในโอกาสนี้นายชัชวาล วงศ์ใหม่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพลอง ได้ไปร่วมให้กำลังใจแก่นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ด้วย