MOU การพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 นายชัชวาล วงศ์ใหม่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพลอง พร้อมด้วยนายมนต์ชัย ชุ่มเย็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ หัวหน้าสาขาวิชา ครูและเจ้าหน้าที่ ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพลอง กับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ และเยี่ยมชมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่