การปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ก่อนฝึกงานในหน่วยงาน/สถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายมนต์ชัย ชุ่มเย็น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้รับมอบหมายจาก นายชัชวาล วงค์ใหม่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพลอง เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ก่อนฝึกงานในหน่วยงาน/สถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2566