ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

นักเรียน นักศึกษา สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ 2 ช่องทางดังนี้

  1. https://rms.lic.ac.th
  2. https://std2018.vec.go.th

หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามได้ที่ 054583117