การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566 นายชัชวาล วงศ์ใหม่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพลอง พร้อมด้วยนายมนต์ชัย ชุ่มเย็น, นางสุภากรณ์ จันทร์สว่าง รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู ต้อนรับ นางพิชยา สันติชัยศรี นักวิชาการปฏิบัติการ และคณะ กลุ่มประเมินผล สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลการดำเนินการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566