สถิติการร้องเรียน วิทยาลัยการอาชีพลอง

ปีงบประมาณด้านการศึกษาด้านการบริหารจัดการด้านการจัดการข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้างด้านการทุจริตด้านการให้บริการด้านอื่น ๆ
2566
2565
2564

หมายเหตุ : ❌ หมายถึง ไม่มีการร้องเรียน