โครงการฝึกอบรมแกนนำหลักสูตรลูกเสือ วิสามัญ ช่อสะอาด

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 นายชัชวาล วงศ์ใหม่ ประธานคณะกรรมการ พ.ส.น.อ. จังหวัดแพร่ ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่ จัด “โครงการฝึกอบรมแกนนำหลักสูตรลูกเสือ วิสามัญ ช่อสะอาด” ประจำปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 3566 ณ วิทยาลัยการอาชีพลอง โดยมีสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ เข้าร่วมโครงการ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา