ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะ จากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะฯ สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจ นางสาวพรรษา นาระต๊ะ
ร้านผัดไทน้องจ๋า ที่อยู่ 4/2 หมู่ 5 บ้านปิน ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.เเพร่ 54150 เบอร์โทร 0983011702