ข้อกำหนด กติกา และเกณ์ “สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566”

ข้อกำหนด กติกา และเกณ์มาตรฐานการให้คะแนน “สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566” ทั้ง 6 ประเภท ประกอบด้วย💡ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหม่💡ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์💡ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานสิ่งแวดล้อม💡ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหาร💡ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ (HEALTH CARE)💡ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

งานศูนย์ข้อมูล

30 August 2023

คำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการวิทยาลัยการอาชีพลองที่ 670/2565

คำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการวิทยาลัยการอาชีพลองที่ 670/2565 ดาวน์โหลดคำสั่ง

งานศูนย์ข้อมูล

10 February 2023

งานศูนย์ข้อมูล

9 February 2023

งานศูนย์ข้อมูล

9 February 2023