แนะนำวิทยาลัยการอาชีพลอง

นายชัชวาล วงศ์ใหม่

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพลอง

กิจกรรมของวิทยาลัย

รับเกียรติบัตรผลงานดีเด่นในการสร้างและการเป็นพลเมืองดี

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ฉีดวัคซีน Pfizer นักเรียนนักศึกษา เข็มที่ 2

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันปิยมหาราช 2564

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ฉีดวัคซีน Pfizer นักเรียนนักศึกษา เข็มที่ 1

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Fix it จิตอาสา บ้านนาตุ้ม - บ้านต้นม่วง

ประชาสัมพันธ์ของทางวิทยาลัยต่าง ๆ

ประชาสัมพันธ์อบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับข้าราชการ

และบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ในรูปแบบ E-Learning

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมวิชาชีพออนไลน์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ โครงการ ครูพร้อม www.ครูพร้อม.com

ประชาสัมพันธ์ สอศ. จัดอบรมออนไลน์ ฟรี 17 - 31 พฤษภาคม 2564

ประกาศของทางวิทยาลัยต่าง ๆ

ประกาศผู้ชนะ.pdf

ประกาศฯ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพลองฉบับที่ 8.pdf

ประกาศฯ แผนเผชิญเหตุรองรับโควิด

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคร-แปลง.pdf

ประกาศฯ ผลการคัดเลือกตำแหน่งครูพิเศษสอน

ประชาพิจารณ์ (ร่าง).pdf
แบบปรับปรุงอาคารเรียนและปฎิบัติการ 3 ชั้น.pdf
ปร4+ปร.5.pdf
บก.01+แบ่งงวดงาน.pdf

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพลอง เรื่อง ประชาวิจารณ์ (ร่าง) รายการปรับปรุง อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเล.pdf

ประกาศฯ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

ใบสมัครครูไฟฟ้า-แปลง.pdf

ประกาศฯ รับสมัครครูไฟฟ้า

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพลอง กำหนดการเปิด ปิด.pdf

ประกาศฯ เปิด-ปิด ภาคเรียนที่ 2/2564

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพลอง

คำสั่งมอบหมายหน้าที่ 667.2564.pdf

ข่าวการศึกษา