แนะนำวิทยาลัยการอาชีพลอง

นายชัชวาล วงศ์ใหม่

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพลอง

กิจกรรมของวิทยาลัย

รับเกียรติบัตรผลงานดีเด่นในการสร้างและการเป็นพลเมืองดี

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ฉีดวัคซีน Pfizer นักเรียนนักศึกษา เข็มที่ 2

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันปิยมหาราช 2564

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ฉีดวัคซีน Pfizer นักเรียนนักศึกษา เข็มที่ 1

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Fix it จิตอาสา บ้านนาตุ้ม - บ้านต้นม่วง

ประชาสัมพันธ์ของทางวิทยาลัยต่าง ๆ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะงานวัดละเอียด ระดับ ปวช.(ทีม) ระดับภาคเหนือ

ประกาศของทางวิทยาลัยการอาชีพลอง