ศูนย์บ่มเพาะ

แนะนำศูนย์บ่มเพาะวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพลอง

ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะและสำเร็จการศึกษาที่เป็นเจ้าของธุรกิจ

นางสาวอริศรา แปงเอ่ย

สถานที่ประกอบการ : ที่อยู่ 12/1 หมู่ 7 ตำบลห้วยอ้อ

อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ลักษณะธุรกิจ : ถ่ายเอกสารและพิมพ์งาน

ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะและสำเร็จการศึกษาที่เป็นเจ้าของธุรกิจ

นางสาวทิพวรรณ ปัญญากอง

สถานที่ประกอบการ : ตลาดห้วยอ้อ

สินค้า : น้ำพริกน้ำย้อย

ลักษณะธุรกิจ : ขายปลีกและขายส่ง

คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา (ปรับปรุง กันยายน 2563)

pdf_คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะ อัพเดท bi.pdf