ประกาศของทางวิทยาลัยต่าง ๆ

ประกาศแผน.pdf

ประกาศฯ รายการปรับปรุงอาคารเรียน

IMG_20210930_0002.pdf

ประกาศฯผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4

ประกาศงานวัดผล.pdf

ประกาศฯ งานวัดผล 1/2564

ประกาศกำหนดการเปิดปิดและลงทะเบียนเรียน-ภาคเรียนที่-2-ปีการศึกษา-2564.pdf

ประกาศฯ เปิด-ปิด ภาคเรียน 2/2564

ประกาศจัดตั้ง.pdf

ประกาศฯ จัดตั้งและบริหารศูนย์พัฒนาฯ

ประกาศงดการเรียนการสอน(on site).pdf

ประกาศฯ งดการเรียนการสอนรูปแบบ On-site

มาตรการป้องกัน.pdf

ประกาศฯ มาตราการป้องกันโควิด

ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนชดเชย.pdf

ประกาศฯ การเรียนการสอนชดเชย

ประกาศผู้ชนะประกวดราคา ไตรมาส 3 2564.pdf

ประกาศฯ ผู้ชนะการประกวดจัดซื้อจัดจ้าง 3

ประกาศงดการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการมาที่วิทยาลัย..pdf

ประกาศฯ งดการเรียนการสอนรูปแบบออนไซต์

กำหนดเปิดปิดภาคเรียนที่ 1 2564.pdf

ประกาศฯ เปิด-ปิดภาคเรียนที่ 1/2564

ประกาศผลฤดูร้อน 2563.pdf

ประกาศฯ ผลการเรียนภาคฤดูร้อน 3/2563