การศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นโยบายการจัดการศึกษาวิชาชีพ

วันที่ 8 กันยายน 2566 นายชัชวาล วงศ์ใหม่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพลอง ได้มอบหมายให้ นายมนต์ชัย ชุ่มเย็น รองผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จาก สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษาและส่งเสริมสุขภาวะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเข้าศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นโยบายการจัดการศึกษาวิชาชีพ