โครงการเรียนร่วมกับสถานประกอบการและลงนามความร่วมมือ โครงการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2556 โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2556 โครงการป้องกันการติดยาและสารเสพติด 2556

โครงการเรียนร่วม

กับสถานประกอบการ

โครงการวันแม่

แห่งชาติ2556

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2556

โครงการป้องกันการติดยาและสารเสพติด

ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
สายตรงผู้อำนวยการ
 
 


ผอ.สถาพร โพธิ์หวี

 
 
   

   
  ระบบทวิภาคี
 
 
 
 
 
ชื่อผู้ใช้งาน

รหัสผ่าน

อาจารย์ที่ปรึกษา
นักเรียน - นักศึกษา
ผู้ปกครอง
           เข้าสู่ระบบ
:
ระบบยืมรถออนไลน์
ระบบขอใช้ห้องประชุมออนไลน์
ระบบสมัครเรียนระยะสั้นออนไลน์
  รายงานการประเมินตนเอง
รายชื่อนักเรียนนักศึกษา
ตารางเรียน
ตารางสอน

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
โครงร่างวิจัย 5 บท
โครงร่างวิจัยแผ่นเดียว
เครื่องมือประกันคุณภาพ
เครื่องมือเก็บข้อมูล(sar)
 
  แบบฟอร์มจัดซื้อ-จัดจ้าง
แบบฟอร์มยืมรถ
แบบฟอร์มออกนิเทศฝึกงาน
แบบฟอร์มคำร้องแก้ o,มส
แบบฟอร์มสรุปแผน
แบบฟอร์มตัดเกรดเพิ่มรายวิชา
 
  ตารางเรียน
ตารางห้องเรียน

ตรวจสอบผลการเรียน
กิจกรรมต่างๆ
 
 
เริ่มนับ 17/07/56

 
   
   
   
   
   
   

รหัสหัวข้อ หัวข้อข่าว ผู้แจ้ง
103
ผู้ชนะการประมูลจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา
เมื่อ 7 ม.ค. 2558 เวลา 02:54:13 PM
งานศูนย์ข้อมูล
102
ตารางสอบ V-NET ปีการศึกษา 2557ระดับ ปวช.3
เมื่อ 6 ม.ค. 2558 เวลา 11:47:27 AM
งานศูนย์ข้อมูล
101
ผู้ชนะการประมูลจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา
เมื่อ 30 ธ.ค. 2557 เวลา 01:29:35 PM
งานศูนย์ข้อมูล
100
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
เมื่อ 25 ธ.ค. 2557 เวลา 03:10:29 PM
งานศูนย์ข้อมูล
99
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารประจำปีงบประมาณ2558
เมื่อ 24 ธ.ค. 2557 เวลา 04:48:50 PM
งานศูนย์ข้อมูล
98
รายชื่อผู้มีสิทเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
เมื่อ 23 ธ.ค. 2557 เวลา 02:44:26 PM
งานศูนย์ข้อมูล
96
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ2558
เมื่อ 18 ธ.ค. 2557 เวลา 04:23:35 PM
งานศูนย์ข้อมูล
95
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
เมื่อ 16 ธ.ค. 2557 เวลา 04:29:57 PM
งานศูนย์ข้อมูล
94
เปลี่ยนแปลงวันรับสมัคบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
เมื่อ 8 ธ.ค. 2557 เวลา 10:59:46 AM
งานศูนย์ข้อมูล
93
รับสมัคบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
เมื่อ 8 ธ.ค. 2557 เวลา 10:58:18 AM
งานศูนย์ข้อมูล
มีข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 46  รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ จำนวนหน้าทั้งหมด 5 หน้า
ไปที่หน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน


งานด้านวิชาการ
+ แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558
+ แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557
+ แจ้งผลการประเมินโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
+ ประกาศผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา2556
+ ตัวอย่างข้อสอบ การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน แผนกสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพลอง
+ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เตรียมการประกวดสิ่งประดิษฐ์
+ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์
+ ผลงานวิจัยในชั้นเรียน คณะครูวิทยาลัยการอาชีพลอง


กิจกรรมวิทยาลัย
"HIM DOI GAME2014"
ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพลอง
 
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักศึกษา
เข้าร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องใน
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม
พิธีถวายพระพร เนื่องใน
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม
ณ ที่ว่าการอำเภลอง
คณะกรรมการประเมิน
องค์การมาตรฐานดีเด่น
และสมาชิกดีเด่น
คณะกรรมการประเมินสถานศึกษา
ที่ดำเนินโครงกรศูนย์บ่มเพาะฯ
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักศึกษา
เข้าร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
คณะผู้บริหาร ครู นักศึกษาเข้าร่วมงานประ
เพณีตานก๋วยสลาก ณ วัดดอนมูล
อลอง จแพร
วันปิยมหาราช
การปฐมนิเทศชี้แจง ผู้ปกครอง นักเรียน
นักศึกษา ระบบทวิภาคี ก่อนฝึกอาชีพ
เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
ให้ได้มาตรฐาน
คณะกรรมการประเมินการส่งเสริมและพัฒนา
การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ
ปี พ.ศ.2557 วันที่ 11 กันยายน 2557

บริษัท เอ.พี่. ฮอนด้าจำกัด และ บริษัท แพร่มิตรประสานยานยนต์ จำกัด มอบเครื่องยนต์ CBR300พร้อมสื่อการเรียนการสอน โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด
เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน
วันที่ 20 สิงหาคม 2557
ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพลอง

12 สิงหาคม 2557
ณ ที่ว่าการอำเภอลอง
โครงการประชาอาสาปลูกป่า
๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี

โครงการพัฒนาความพร้อมของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก
สู่ระบบทวิภาคี ทั้งระบบ
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล
12 สิงหาคม 2557
ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพลอง
 
คณะครูเจ้าหน้าที่และนักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพลองร่วมบริจาคโลหิต
การจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน
วิธีปฏิบัติเป็นเลิศระดับภาคเหนือ
ตามโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษา
ขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา

คณะกรรมการติดตามประเมินผล
เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบ
วิทยาลัยการอาชีพลองร่วมขบวน
แห่เทียนพรรษา 2557

การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น ระยาเวลา 1 ปี พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2557
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน-นักศึกษา
ระดับ ปวช.และ ปวส.
ภาคเรียนที่1 ปีการสึกษา 2557
วันที่ 11 มิถุนายน 2557

โครงการพัฒนาบุคลากร
วิทยาลัยการอาชีพลอง
ที่อมตะซิตี้และบริษัทเค ที การาจ จำกัด
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน-นักศึกษา
ระดับ ปวช.และ ปวส.
ภาคเรียนที่1 ปีการสึกษา 2557
วันที่ 24 มีนาคม 2557

กิจกรรมเดินทางไกล
และบำเพ็ญประโยชน์
วิทยาลัยการอาชีพลอง
ปีการศึกษา2556
วันอังคารที่18กุมภาพันธ์2557
พิธีมอบประกาศนียบัตร
ประจำปีการศึกษา2556
28 กุมภาพันธ์ 2557

โครงการตรวจสารเสพติด
ประจำปีการศึกษา 2556 ครั้งที่2
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556

งานปัจฉิม นักเรียน-นักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2556
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556

วันครู 16 มกราคม 2557 งานกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2556
ณวันที่ 28 มุกราคม 2556

คณะครู เจ้าหน้าที่ นักศึกษา
ร่วมบริจาคเลือด
26 ธันวาคม 2556
มหกรรมอาชีวศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่
ร่วมถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ
5ธันวาคม 2556

ถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ
5ธันวาคม 2556
ณ ที่ว่าการอำเภอลอง


คณะกรรมการประเมินหน่วยมาตรฐาน
และสมาชิกดีเด่นองค์การวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย
หน่วย วิทยาลัยการอาชีพลอง
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาพื้นฐาน
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน รุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

วิทยาลัยการอาชีพลองได้ร่วมกิจกรรม
สืบสานประเพณีวันลอยกระทง
17พฤศจิกายน 2556
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

     

ข่าวจากสำนักอำนวยการการอาชีวศึกษา
0
 
 
 
 
 
 
 
วิทยาลัยการอาชีพลอง ที่ตั้ง 94 ม.10 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150
E-mail : longtect@lic.ac.th Tel : 054-583117 โทรสาร 054-583117
webmaster : oasi_28@hotmail.com งานศูนย์ข้อมูล