ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
สายตรงผู้อำนวยการ
 
 


ผอ.สถาพร โพธิ์หวี

 
 
   

   
  ระบบทวิภาคี
 
 
 
 
 
ชื่อผู้ใช้งาน

รหัสผ่าน

อาจารย์ที่ปรึกษา
นักเรียน - นักศึกษา
ผู้ปกครอง
           เข้าสู่ระบบ
:
ระบบยืมรถออนไลน์
ระบบขอใช้ห้องประชุมออนไลน์
ระบบสมัครเรียนระยะสั้นออนไลน์
  รายงานการประเมินตนเอง
รายชื่อนักเรียนนักศึกษา
ตารางเรียน
ตารางสอน

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
โครงร่างวิจัย 5 บท
โครงร่างวิจัยแผ่นเดียว
เครื่องมือประกันคุณภาพ
เครื่องมือเก็บข้อมูล(sar)
 
  แบบฟอร์มจัดซื้อ-จัดจ้าง
แบบฟอร์มยืมรถ
แบบฟอร์มออกนิเทศฝึกงาน
แบบฟอร์มคำร้องแก้ o,มส
แบบฟอร์มสรุปแผน
แบบฟอร์มตัดเกรดเพิ่มรายวิชา

แบบฟอร์มซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี
 
  ตารางเรียน
ตารางห้องเรียน

ตรวจสอบผลการเรียน
กิจกรรมต่างๆ
 
 
เริ่มนับ 17/07/56

 
   
   
   
   
   
   

รหัสหัวข้อ หัวข้อข่าว ผู้แจ้ง
106
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
เมื่อ 26 มี.ค. 2558 เวลา 03:45:49 PM
งานศูนย์ข้อมูล
105
ผู้ชนะการประมูลจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา
เมื่อ 6 มี.ค. 2558 เวลา 10:47:15 AM
งานศูนย์ข้อมูล
104
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
เมื่อ 18 ก.พ. 2558 เวลา 07:10:29 PM
งานศูนย์ข้อมูล
103
ผู้ชนะการประมูลจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา
เมื่อ 7 ม.ค. 2558 เวลา 02:54:13 PM
งานศูนย์ข้อมูล
102
ตารางสอบ V-NET ปีการศึกษา 2557ระดับ ปวช.3
เมื่อ 6 ม.ค. 2558 เวลา 11:47:27 AM
งานศูนย์ข้อมูล
101
ผู้ชนะการประมูลจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา
เมื่อ 30 ธ.ค. 2557 เวลา 01:29:35 PM
งานศูนย์ข้อมูล
100
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
เมื่อ 25 ธ.ค. 2557 เวลา 03:10:29 PM
งานศูนย์ข้อมูล
99
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารประจำปีงบประมาณ2558
เมื่อ 24 ธ.ค. 2557 เวลา 04:48:50 PM
งานศูนย์ข้อมูล
98
รายชื่อผู้มีสิทเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
เมื่อ 23 ธ.ค. 2557 เวลา 02:44:26 PM
งานศูนย์ข้อมูล
96
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ2558
เมื่อ 18 ธ.ค. 2557 เวลา 04:23:35 PM
งานศูนย์ข้อมูล
มีข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 49  รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ จำนวนหน้าทั้งหมด 5 หน้า
ไปที่หน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน


งานด้านวิชาการ
+ แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558
+ แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557
+ แจ้งผลการประเมินโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
+ ประกาศผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา2556
+ ตัวอย่างข้อสอบ การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน แผนกสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพลอง
+ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เตรียมการประกวดสิ่งประดิษฐ์
+ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์
+ ผลงานวิจัยในชั้นเรียน คณะครูวิทยาลัยการอาชีพลอง


กิจกรรมวิทยาลัย
พิธีรับใบประกาศนียบัตร
ปัจฉิมนิเทศน์ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2557
ณ วิทยาลัยการอาชีพลอง
พิธีเปิดศูนย์ช่างประจำชุมชน เทิดไท้องค์ราชัน
ภายใต้ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.แพร่
ร่วมกับ วิทยาลัยกรอาชีพลอง
OPEN HOUSE
การประชุมผู้ปกครองสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือแนะแนวเพื่อการศึกษา
สายอาชีพ
กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม
กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพลอง
24-25 ก.พ. 2558
ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย คณะกรรมการการติดตามและประเมินศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจเพื่อการศึกษาแบบครบวงจร
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ โครงการเปิดสอน สาขาวิชาท่องเที่ยว และสาขาวิชาช่างกลโรงงาน
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ
และสมรรถนะทางด้านร่างกาย
โครงการส่งเสริมประกอบอาชีพอิสละ
ให้กลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
"HIM DOI GAME2014"
ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพลอง
big cleaning
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักศึกษา
เข้าร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องใน
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

พิธีถวายพระพร เนื่องใน
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม
ณ ที่ว่าการอำเภลอง

 

คณะกรรมการประเมิน
องค์การมาตรฐานดีเด่น
และสมาชิกดีเด่น
คณะกรรมการประเมินสถานศึกษา
ที่ดำเนินโครงกรศูนย์บ่มเพาะฯ
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักศึกษา
เข้าร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
คณะผู้บริหาร ครู นักศึกษาเข้าร่วมงานประ
เพณีตานก๋วยสลาก ณ วัดดอนมูล
อลอง จแพร
วันปิยมหาราช


     

ข่าวจากสำนักอำนวยการการอาชีวศึกษา
0
 
 
 
 
 
 
 
วิทยาลัยการอาชีพลอง ที่ตั้ง 94 ม.10 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150
E-mail : longtect@lic.ac.th Tel : 054-583117 โทรสาร 054-583117
webmaster : oasi_28@hotmail.com งานศูนย์ข้อมูล